Slim kwaliteitsbeheer

Is uw routing en signing logisch en verkeerskundig in orde? Zijn borden en dragers verroest of hangen ze gevaarlijk over de weg? Welke verkeersbesluiten horen erbij? Zie in één oogopslag welke acties er nog open staan en volg ze automatisch op. Easy!
 

Routing en signing

Op de EasyGIS kaart ziet u de borden en dragers in 3D weergegeven, zodat u precies kunt zien wat de situatie in het veld is.

  • eenvoudig vanachter het bureau de situaties (laten) beoordelen op veiligheid en coherentie
  • direct aangeven welke plaatsings-, sanerings- of herstelwerkzaamheden er uitgevoerd moeten worden
  • makkelijk oordelen op onoverzichtelijke locaties dankzij deelselecties en slimme filters

Onderhoudsurgentie

Uw medewerkers in het veld leggen ter plekke de onderhoudsurgentie van het bord en de drager vast (urgent, hoog, gemiddeld, laag), met een foto van de situatie als bewijs.

  • gegevens makkelijk groeperen per urgentie en/of onderhoudsopdracht
  • direct de werkopdrachten op de EasyMates van uw onderhoudsploegen zichtbaar maken
  • alle activiteiten aan borden en dragers worden automatisch gelogd

Verkeersbesluiten

In het EasyGIS platform kunt u bij elk borden vastleggen of er een verkeersbesluit is, en zo ja, welk verkeersbesluit erbij hoort.

  • Een link naar het gepubliceerde besluit in de staatscourant
  • Risico analyse om de kans tot claims tot een minimum te beperken
  • Door slimme deelselecties en filters kunt u in één oogopslag zien bij welke borden deze besluiten nog ontbreken of nog niet geïnventariseerd zijn.

Rapportage

Inzicht in uw statistieken is onmisbaar bij het beheren van verkeersborden en infrastructuur. Daarom heeft u met EasyGIS altijd de actuele informatie in overzichtelijke grafieken bij de hand: de status van uw borden en dragers, uw onderhouds- en saneringswerkzaamheden en uw meldingen.

Ook slim samenwerken met EasyGIS?

INLOGGEN